उनको र मेरो

तिम्रो हाॅसो
त्यो हाॅसोमा लठ्ठ परेका मेरा नजर
अनि
मेरो नजरमा हराउँदै
मन्द मन्द मुस्कुराई रहेको
तिम्रो ओठ ।।

तिम्रो त्यै ओठमा
भुलिरहेका मेरो सास
अनि
त्यो सास सँगसँगै
फुल्ने र सुक्ने गरिरहेको
मेरो छातीमा
डुलिरहेको तिम्रो नजर ।।


तिम्रो नजर
त्यो हेराइले तरंगित मेरो शरीर
अनि
त्यै तरङ्ग सँगसँगै बढिरहेको
तिम्रो मुटुको ढुक ढुकी ।।

तिम्रो ढुकढुकीको आवाज
त्यै आवाज खोज्दै
तिमीतिरै बढिरहेको मेरो पाइला
अनि
मेरो पाइलासंगै
खुलिरहेका तिम्रो अँगालो ।।

तिम्रो अँगालो
त्यै अँगालोमा बाँधिन आइपुगेको
सिंगो म
अनि
सिंगो म मा सिंगो तिमी
हाम्रो माया ।।