आज प्रहरी दिवस

प्रहरी पनि सदैव सत्य को बाटोमा हिडुँन, सत्यलाई मात्र पहिल्याउन् ।

आज प्रहरी दिवस;

प्रहरी जो सत्य,सेवा,सुरक्षा को मन्त्र बोकेर सदैव जनहितका लागि खटिरहेका हुन्छन ।

मानव ईतिहासमा थोरै संस्था यस्ता छन् जसको जिम्मेबारी मा यि तिन विषयवस्तु छन्। हामी जनमानिसले सदैव सहज रुपमा प्रहरीको साथ पाँऊ । प्रहरी पनि सदैव सत्य को बाटोमा हिडुँन, सत्यलाई मात्र पहिल्याउन् ।

६५ औँ प्रहरी दिवसको शुभकामना ।