म छु कि छैन !

म 

म सँगै छु 

छुँदा खेरी

छाम्दा खेरी

समात्दा खेरी

चिमोट्दा खेरी 

अरूले देख्दा खेरी 

अरूले खोज्दा खेरी 

अरूले सोध्दा खेरी 

अरूले बुझ्दा खेरी ।।

 

तर 

मेरै लागि

खास म कहाँ छु ??

जब

म छु भनेर थाहा दिने

तिम्रो मेसेज आउन छोडेको छ 

म छु भनेर झकझकाउने 

मेरो फोनमा 

त्यो अलग्गै घण्टी बज्न छाडेको छ 

थाहा छैन 

म छु कि छैन !

यदि कतै छु त 

म कहाँ छु !

थाहा छैन ।।