हिउँ खेल्न चन्द्रागिरी जाने की फूलचोकी ??

हिउँ खेल्न चन्द्रागिरी जाने की फूलचोकी ??

मौषम बदली सँगै राजधानी काठमाडौंमा पानी परेको छ भने उपत्यका वरपरका डाँडाहरुमा हिउँ परेको छ । 

हिउँ परेसँगै चन्द्रागिरी र फूलचोकीमा हिउँ खेल्न  जान मानिसहरूको भीड लागेको छ ।

अब तपाईं हामी हिउँ खेल्न चन्द्रागिरी जाने की फूलचोकी त ?