बिल गेट्सले आफ्नो श्रीमतीसँग सम्बन्ध विक्षेद गर्दै