घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको विभिन्न तालिम सम्पन्न

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको विभिन्न तालिम सम्पन्न

घरेलु तथा साना उद्योग तनहुँको आ.व.०७७/०७८ का सबै  तालिम  सम्पन्न भएको छ ।

१० दिने उद्यमशील विकास तालिम र ७ दिने अचार बनाउन तालिम सकिए सँगै सबै तालिम सम्पन्न भएको हो ।