रानीपोखरीको रमझम

आज भाइटिकाको दिनमा रानीपोखरी मा भिड लाग्ने गर्छ ।