जोर बिजोर हटेपछिको काठमाडौँ

जोर बिजोर हटेपछिको काठमाडौँ

धेरै लामो समपछि काठमाडौंमा जोर बिजोर सवारी चल्नुपर्ने नियम हटेको छ । यो सँगै राजधानीमा ट्राफिक चाप निकै नै बढेको छ ।

Bimal Shrestha
Bimal Shrestha
https://www.enepalreports.com/
enepalreports.com - News Portal from Nepal, Nepal Business news, Nepal Tourism news, Nepali bank news, IPO news, entertainment news, Nepal sports news